กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน 18,000 บาท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชกา
เว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com/