กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม — 17 เมษายน 2561

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม — 17 เมษายน 2561

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000–16,500 บาท ตำแหน่งว่าง 16 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
(2) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 รับสมัครสอบตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com

ไฟล์ประกาศรับสมัครของหน่วยงาน คลิกดาวน์โหลด

 

กรมป่าไม้ รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ตำแหน่ง 63 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธุรการ (ม.3) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 11 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน 10 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและหน่วยงานต่างๆที่ได้สมัครไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานในสังคมกรมป่าไม้ ตามเอกสารประกาศ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

การรับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม — 2 เมษายน 2561 โดยเปิดเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศสมัครสอบ