กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์
หรือ https://md.thaijobjob.com/   ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง และจำนวนอัตราว่าง
(ส่วนกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
กะลาสี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
สหโภชน์ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
นายท้ายเรือกลชายทะเล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา
นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
เจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
ช่างเครื่องเรือ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา