แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

                 แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
– พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
– พระราชบัญญัติราชฑัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,