สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สมัครงาน ราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สมัครงาน ราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ว่างจำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ตำแหน่ง
  2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 1 ตำแหน่ง
  3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 1 ตำแหน่ง
  4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
  5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 1 ตำแหน่ง
  6. สำนักงานวัตนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 1 ตำแหน่ง
  7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท – 16,500 บาท

กำหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://m-culture.job.thai.com/ แล้วคลิกที่หัวข้อ สมัครสอบออนไลน์ 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย

  1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ https://file.job.thai.com/prakad/mculture201801/mculture201801_1.pdf

แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

                                                                                     คลิกเลย