แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

395 ฿585 ฿

มาใหม่  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด มกราคม 2561 ตามประกาศสอบ

มาใหม่  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

เนื้อหาแนวข้อสอบประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
– สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายสภา พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายสภา พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล การจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ
– ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
– การวิเคราะห์ค่างาน การกำหนดตำแหน่ง และ การวางแผนอัตรากำลัง
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ข้าราชการ
แนวข้อสอบ ข้าราชการ

 

ข่าวเปิดรับสมัครงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

รับสมัคร สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 / 2561

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 5. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 6. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 7. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 9. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 10. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน  9,400 บาท
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

การรรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรับสมัคร คลิกเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,