แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ

        แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน งานควบคุม ผู้ต้องขังชายและอื่นๆ อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
– การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
– จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ
– เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
– ความรู้รอบตัว เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,