แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 แนวข้อสอบ ตามประกาศสอบ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท มีบริการให้ชำระเงินปลายทาง เมื่อสั่งซื้อแนวข้อสอบในรูปแบบของหนังสือ

รูปแบบการสั่งซื้อ

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

แนวข้อสอบ

ล้างค่า
SKU: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 แนวข้อสอบ ตามประกาศสอบ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท มีบริการให้ชำระเงินปลายทาง เมื่อสั่งซื้อแนวข้อสอบในรูปแบบของหนังสือ หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ เล่มนี้ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการที่ทุกท่าน ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป และยังใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบอย่างละเอียด อยู่ท้ายเล่ม เนื้อหาต่างๆ ปรับปรุงให้ล่าสุดอยู่เสมอ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย เข้มข้น ตรงข้อสอบที่ออกจริง พร้อมแนวข้อสอบที่ออกจริง เราจะรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ตามประกาศสอบไว้ในเล่มเดียว อย่างละเอียด คุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั่วประเทศ

รายละเอียด แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– การเขียนโครงการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

แนวข้อสอบ ข้าราชการ
แนวข้อสอบ ข้าราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือที่ ก.พ.จะกำหนด
 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ.จะกำหนด
 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
 7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.พ.จะกำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจำนวน 2,000 บาท หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0–2298–5880–7 ต่อ 2201 2202 2207 และ 3115

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30–12.00 น.และภาคบ่ายเวลา 13.00–16.30 น.

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีวุฒิปริญญาโท ต้องแนบวุฒิปริญญาตรีด้วย) โดยผู้สมัครจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงในวันที่มาสมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาของสถาบันการศึกษานั้นๆภายในวันปิดรับสมัคร (วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่าง 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อวัน เดือน ปี ที่สมัครกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย พร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวผู้สมัครไว้ที่มุมบนด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ http://www.sepo.go.th

ดาวน์โหลดประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,