แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจรจาระหว่างประเทศ

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

 แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจรจาระหว่างประเทศ

              แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจรจาระหว่างประเทศ  อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของกรมเจรจาระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักทรัพยากรบุคคล ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมเจรจาระหว่างประเทศ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจรจาระหว่างประเทศ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมเจรจาระหว่างประเทศ รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,