แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

395 ฿585 ฿

มาใหม่  แนวข้อสอบ  นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มาใหม่  แนวข้อสอบ  นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

รายละเอียดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
– การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการลา ของราชการ
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า อัพเดทใหม่ล่าสุด รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,