แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ  มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ

      แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ  มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

รายละเอียด แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ

– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบการพัฒนาโปรแกรม
– แนวข้อสอบระบบฐานข้อมูล
– แนวข้อสอบโครงสร้างฐานข้อมูล
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
– จริยธรรมคอมพิวเตอร์
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ข้าราชการ
แนวข้อสอบ ข้าราชการ

 

ประกาศรับสมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี)
  • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  • จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก   10 ตำแหน่ง

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 – วันอังคารที่ 16 มกราคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อนึ่ง วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 24.00 น. และผู้สมัครต้องไปชำระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในเวลาที่กำหนด รายละเอียดในประกาศ

  • การสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com เลือกหัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” และโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ให้ละเอียดก่อนดำเนินการสมัครสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

งานตำแหน่งอื่นที่น่าสนใจ…

ตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
  • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    อัตราว่าง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประกาศรายชื่อ วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2

วันสอบคัดเลือก

วันที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,