แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

395 ฿585 ฿

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธา ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

        แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของกรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธา ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552

– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ.2549

– แนวข้อสอบการบริหารงานก่อสร้าง พร้อมเฉลย 30 ข้อ

– แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง พร้อมเฉลย 30 ข้อ

– แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ข้อ พร้อมเฉลย

– แนวข้อสอบปฐพี 30 ข้อ พร้อมเฉลย

– แนวข้อสอบวิศวกรรมงานทาง 30 ข้อ พร้อมเฉลย

– แนวข้อสอบวิศวกรรมชสสาสตร์ 30 ข้อ พร้อมเฉลย

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 20 ข้อ พร้อมเฉลย

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 20 ข้อ พร้อมเฉลย

– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก

– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,