แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

              แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค อัพเดทล่าสุด ตามประกาศของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
– ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงานพัสดุ
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีขั้นต้น
– แนวข้อสอบ หลักการบัญชีขั้นต้น
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
– ความรู้เกี่ยวกับการลา ของราชการ
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,