แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบที่ออกบ่อย

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทล่าสุด

        แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
 – พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
 – พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
 – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
 – การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
 – จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ
 – เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
 – ความรู้รอบตัว เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทล่าสุด รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทล่าสุด รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,