แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เตรียมความพร้อม แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด มกราคม 2561 ตามประกาศสอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (และที่แก้ไข)
– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (และที่แก้ไข)
– พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
– เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียด แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ชุดคำสั่ง ระบบปฏิบัติการและชุดคำสั่งสำเร็จรูป – ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล – ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ – แนวข้อสอบการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์ – ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน – แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 300 ข้อ – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 – ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงานการประสานงานและการจัดการองค์การ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก – เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ดูข่าวประกาศจากหน่วยงานที่ประกาศ

 

———————————————-

 

ข่าวสมัครงานอื่น ที่น่าสนใจ

ข่าวเปิดรับสมัครงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

รับสมัคร สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 / 2561

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 5. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 6. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 7. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 9. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 10. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน  9,400 บาท
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

การรรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรับสมัคร คลิกเลย

 

ข่าวรับสมัครงาน ของ กรมบัญชีกลาง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มกราคม 2561 

ตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมด

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก  จำนวน 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 5 ตำแหน่ง

เงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1  ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จะได้รับอัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จะได้รับอัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน  จะได้รับอัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 4  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จะได้รับอัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 5  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จะได้รับอัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท

   ประกาศรับสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,