แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

395 ฿585 ฿

มาใหม่  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด มกราคม 2561 ตามประกาศสอบ

มาใหม่  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

เนื้อหาแนวข้อสอบประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม บทบาทภารกิจของสำนักงานประกันสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน บทบาทภารกิจของกระทรวงแรงงาน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– การเขียนโครงการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 

 

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างอิเลคทรอนิกส์)

ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ด้านอาหารและโภชนาการ)

ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ไฟล์ประกาศ

-_________________________________________________________________________________________

ตำแหน่งหน่วยงานอื่นที่น่าสนใจ…

ข่าวเปิดรับสมัครงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฏร รับสมัคร สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 / 2561

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 5. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 6. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 7. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 9. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 10. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน  9,400 บาท
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

การรรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หัวข้อ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 / 2561
 2. กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงเกิน 1 ระดับ  ไม่เกิน 2  ตำแหน่งในระดับนั้น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ www.parliament.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรับสมัคร คลิกเลย

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,