แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน

395 ฿585 ฿

แนวข้อสอบ

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน

      แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน ตามประกาศของกรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ
– กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
– ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
– ความรู้เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูล Database
– รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 300 ข้อ
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

,